Inloggning

Vad säger lagen?

M Wines är ett danskt bolag med säte i Köpenhamn


Ditt köp av varor görs här hos oss i Danmark vilket medför att alkoholskatt och moms är betalat i Danmark


Får vem som helst handla hos er?

Du måste vara 20 år för att få handla hos oss. Ditt inköp ska endast vara för enskilt bruk och får inte säljas vidare. Det är endast den person som står uppgiven som mottagare av varorna som kan lösa ut dem, detta gäller oavsett vilken transportör man anlitar för sin leverans. Mottagaren måste vara minst 20 år och legitimera sig vid leveranstillfället.


Är det lagligt att handla alkohol på Internet?

Ja, det är lagligt för privatpersoner att köpa alkohol i andra EU-medlemsländer och ta hjälp av ett oberoende fraktföretag för att transportera hem varorna.


Ett beslut i EG-domstolen 2007 har gjort det möjligt för konsumenter att privatimportera vin och sprit från andra EU-länder trots det alkoholmonopol som finns i Sverige. Beslutet gjorde det även möjligt för utlandsbaserade företag att hjälpa svenskar att importera vin utan inblandning från Systembolaget. Detta under förutsättning att man följer de försäljningsregler som gäller med ålderskontroll vid köp- och leveranstillfälle.


M Wines kontrollerar vi samtliga kunders ålder vid köptillfället.


Domstolen ansåg att det svenska importförbudet av alkohol inte var förenligt med EU:s regler om fri rörlighet för varor.


Alkoholskatt i samband med vinimport

Alkohol är en punktskattepliktig vara enligt det så kallade punktskattedirektivet. Huvudprincipen är enligt direktivet att punktskatt ska beskattas i konsumtionslandet. Detta betyder att även om vi på M Wines betalar dansk alkoholskatt och moms, så måste du betala punktskatt och mervärdeskatt på alkoholen i det land du valt att importera till. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med ditt lands tull och skattemyndighet för att ta reda på vad som gäller i det specifika landet samt hur man i de fall man betalar alkoholskatten i konsumtionslandet, återfår den spanska alkoholskatten.


Hur betalar jag alkoholskatten i Sverige?

För närmare information, kontakta gärna Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 eller via e-post på sfsk.ludvika@skatteverket.se


M Wines säljer endast "Fritt vårt lager". Det innebär att kunden själv måste anordna med transport för varorna via DHL, UPS, eller något annat alternativ.


OBS tänkt på att alkohol kan skada din hälsa

We Accept